Volgende wedstrijdSpeeldag 15 : 1FC Nürnberg – FC St. Pauli/28 november 2021/Max-Morlock-Stadion

Email Disclaimer

E-mailverkeer is onderworpen aan volgende voorwaarden:

De informatie vervat in deze e-mails is eigendom van FC St. Pauli Belgium – Brown Devils. Deze informatie is strikt vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor gebruik door de geadresseerde. Het verder verspreiden, kopiëren of gebruiken van deze informatie is verboden zonder expliciete toelating.

E-mails geven enkel het standpunt weer van de auteur ervan, en komen niet noodzakelijk overeen met het standpunt van de FC St. Pauli Belgium vooral de club FC St. Pauli 1910 of de vennootschappen die met haar verbonden zijn.

Het aangaan van juridische verbintenissen dient krachtens onze firmaregels per brief of per fax te gebeuren en voorzien te worden van een handtekening van één of meerdere daartoe gemachtigde personen.

Indien U deze e-mail per vergissing heeft ontvangen, verwittig dan alstublieft de afzender per reply e-mail en vernietig de per vergissing ontvangen e-mail. E-mail en bijgevoegde bestanden worden zorgvuldig gecontroleerd op computervirussen volgens onze standaardprocedures, doch wij waarborgen niet dat e-mailverkeer virusvrij is.

Privacy: E-mail die vanuit of naar bovenstaand adres van de afzender wordt verstuurd, kan door FC St. Pauli Belgium gelezen en bewaard worden.