Volgende wedstrijdSpeeldag 16: Hannover 96 – FC St. Pauli/16 januari 2021/HDI-Arena

Fanclubsprecherrat der Fanclubs des FC St. Pauli :”Volledig vrijstaand? Een kwestie van mening …”

Wat een klote speeldag was dit voor ons. Alles was zo mooi geregeld, iedereen was erg enthousiast en tevreden met de voortgang van de voorbereidingen. Nu bevinden we ons twee dagen later weer in een diep gat, wat ons niet bevalt en waar we ook niet moeten zijn. Wat was er met het team aan de hand? Wat was er met ons aan de hand?

Om onze verklaring hieronder te begrijpen, nogmaals de belangrijkste fundamenten waarin we onze vrijwilligerswerk zien, hoe we wille werken en die ons in de afgelopen twaalf jaar hebben gevormd:

  • Wij zijn het verkozen bestuur van de officiële fanclubs van de FC St. Pauli van 1910 eV
  • Wij handelen en denken binnen dit mandaat, in de zin van een zo groot mogelijk aanspreekpunt te zijn tussen de fanclubs en de afgevaardigden, die jaar na jaar naar de ledenvergadering komen.
  • Uit de daar plaatsgevonden gesprekken, discussies en beslissingen definiëren wij onze acties en voelen we ons met deze verbonden.
  • We zijn er zeker van – in het kader van onze ervaring van de afgelopen jaren – dat we tot nu toe het grootst mogelijke aantal fanclubs hebben vertegenwoordigd.

De evenementen op zondag in het stadion kunnen leiden tot een thema-avond, wij zijn niet in staat en bereid om elke afzonderlijke fakkel en banner te analyseren en te becommentariëren. Toch willen we – naast de schitterende reeds gepubliceerde artikelen ( Millernton , Magic FC) – iets toevoegen aan de ondraaglijke situatie sinds het moment “presentatie van vijandelijke banners” die tot nadenken stemt.

Tot nu toe was er steeds een consensus dat presentatie van de mogelijke “buit” hier niets verloren heeft. De cultuur van geweld monopolies en het afvuren van “vuurwerk op het veld” is niet alleen zinloos, maar het is voor ons in een niet te dulden tegenzet die volledig ingaat aan onze een filosofie tegen discriminatie, onderdrukking en geweldverheerlijking. Dit was in de communicatie naar alle groepen altijd ook duidelijk. We veroordelen deze acties ten zeerste. Er is geen meerderheid voor deze stijl en geen enkele officiële fanclubs aanvaard deze uitvoering.

Het gevolg was een heen en weer gebrul, waarvan de weerkaatsing ons nog steeds irriteert. Het was al visueel herkenbaar dat niet de gehele Südkurve – en in het bijzonder de “ultras” –  hiervoor de volledige verantwoordelijkheid dragen. De Südkurve bestaat niet alleen uit USP en niet alleen uit mensen met een rode doek om hun nek, Südkurve vormt dus geen homogene groep. Dit is des te meer een reden waarom deze algemene vijandigheid in het stadion een dialoog vereist met alle betrokkenen.

Een derby is altijd een emotionele, organisatorische en op alle niveaus een extreme situatie in het voetbal. Het heeft voor elke fan een andere betekenis, met voor de fan de daaruit voortvloeiende consequenties. Voor sommigen staan beschimpingen op kantoor in de week ervoor en erna op de voorgrond, anderen werken reeds maanden naar deze grote gebeurtenis toe, met bv de choreografie voor te bereiden, etc. Door de steeds groter wordende media en digitalisering wordt voor steeds meer mensen de beelden achteraf belangrijker dan de echte ervaring. Het draait allemaal om zelfexpressie en profilering, je verkoopt jezelf zo goed mogelijk. Voor één is een selfie met de choreo op de achtergrond genoeg voor Instagram, anderen willen het grootste mediapubliek bereiken met de meest spectaculaire escalatie die mogelijk is. Deze laatsten moeten steeds sensationeler optreden bedenken om hun doel te bereiken, zoals we helaas op zondag hebben moeten meemaken. Een fatale trend!

Wij zijn er zeker van dat we met de Fanladen een geweldig fan project hebben dat zich ook wijdt aan educatieve taken. Dit gebeurt in een voetbalcontext die nog steeds uniek is in de supporterswereld. Deze context zal nooit leiden tot publicatie van resultaten en consequenties en dat is een goede zaak. Ook wij – net als de club – beschouwen het Fanladen nog steeds als eerste supporters instrument. We weten – als de dialoog begint – iedereen zich geroepen moet voelen worden om er actief aan deel te nemen.

Onze boodschap is onmiskenbaar. Criminaliteit plegen om een prooi te kunnen presenteren is onaanvaardbaar en zou nooit meer mogen gebeuren. We hebben allemaal onze verantwoordelijkheid in deze heterogene kosmos van FC St. Pauli. We worden allemaal opgeroepen om van de gelegenheid gebruik te maken om onze verschillende facetten van de voetbalfancultuur te definiëren en na te leven. Er is altijd verandering en altijd een strijd om de waarden die boven alles staan. Er zal altijd eens frustratie en teleurstelling zijn. Maar het mag nooit leiden tot sologang, toebrengen van schade en zeker nooit haat.

Je FCSR

PS: Flora blijft!

Bron : Fanclubsprecherrat der Fanclubs des FC St. Pauli