Volgende wedstrijdSpeeldag 21 : FC St. Pauli – SC Paderborn/5 februari 2022/Millerntor

De vanzelfsprekendheid ("Huisregels")

Das Selbstverständnis

 
De vanzelfsprekendheid van ELKE officiële fanclub van de FC St. Pauli 1910 is:

 • Alle fanclubs ondertekenen, uiteraard ook voor hun leden, dat ze de verantwoordelijk van de fan scene van FCSP dragen.
 • Het primaire doel van de fanclubs is de ondersteuning van de club en het aanvuren van de teams van FCSP.
 • Fanclubs proberen dit doel te bereiken via verschillende activiteiten binnen hun mogelijkheden.
 • De fanclubs onderhouden contact met andere fanclubs en ondersteunen het werk van de woordvoerder van de fanclub.
 • Fanclubs stemmen ermee in om te voldoen aan de regels van het  FC St. Pauli Stadion en de regels voor uitwedstrijden van de fanclub.
 • De fanclubs verzetten zich tegen elke vorm van discriminatie van mensen en tegen elke vorm van racisme, seksisme en voetbalvandalisme, evenals elke vorm van minachting en discriminatie tegen voorkeuren en neigingen van hetzelfde geslacht of simpel uitgelegd, maw tegen racisme, fascisme, seksisme, homofobie, …
 • Officiële fanclubs engageren zich om het “vanzelfsprekendheid” aan hun leden door te geven en hen eraan te houden.
 • In alle externe presentaties engageren de fanclubs zich – vooral op sociale netwerken of forums –  zich om het basisidee van de club uit te dragen en te bewaken en uit te voeren . Dit geldt ook voor de commentaarfuncties of subpagina’s.
 • Respect is de basis van alles.
 • In conflictsituaties ziet de FCSR, naast de fanclub, zichzelf als een belangrijke bemiddelaar. In het bijzonder wordt het verspreiden van geruchten over media en sociale netwerken zonder persoonlijk overleg als verkeerd beschouwd.
 • Voor verdere acties is altijd het gesprek. Bij alle thuis- en uitwedstrijden zijn vertegenwoordigers van de fanclub en ook de FCSR aanwezig.
 • De vanzelfsprekendheid moet niet worden opgevat als een geheel van regels. Het moet de basis zijn van denken en handelen vanuit eigen overtuiging. Dit te erkennen maakt deel uit van de toelating als officiële fanclub.

Toevoegingen of verminderingen van dit zelfbeeld kunnen alleen worden besloten door de Fanclub-afgevaardigdenvergadering.

Onze toevoeging:

Wij willen hebben dat IEDEREEN elkaars (politieke) mening of humor respecteert, ook al past deze niet in je politieke visie. Wij kijken (zeker gezien we in België leven) niet naar je politieke voorkeur. We willen ook GEEN politieke vereniging zijn gesteund door een of andere partij/vakbond.

De bovenstaande regels zijn MENSELIJKE waarden. Iedereen die bovenstaande regels ondersteund is welkom bij ons. Dus het beroemde hautaine(!) vingertje heeft geen plaats bij ons.

Heb je een mening gezien van een lid van onze club VRAAG eerst naar de bedoelingen van de persoon.
Communicatie voorkomt veel misverstanden. Vind je dat deze mening niet overeenkomt met de waarden van de club neem dan contact met ons op.

Soms antiscociaal maar altijd Antifacist & Antiracist. Dit is geen modeverschijnsel maar een manier van leven !