Volgende wedstrijdSpeeldag 11 : FC St. Pauli – rostock/24 oktober 2021/Millerntor

“We ervaren een buitengewoon hoge dankbaarheid”

Met diverse acties van de Kiezhelden-Spendenbeirat (vertaling: Kiezhelden-donatieraad ) werden sinds het begin van Corona pandemie al meer dan 200.000 euro verzameld. Met een meerderdeel van het geld werd in de afgelopen weken en maanden al verschillende projecten en initiatieven ondersteund. We spraken met Michael Thomsen (CSR-directeur), Jan-Philipp Kalla (FCSP-legende) en Nils Margner (Fanladen St. Pauli) over het werk van de Kiezhelden-Spendenbeirat en de grote steun die ze de afgelopen weken en maanden hebben gekregen. 

Hallo Michi, Schnecke en Nils, de Kiezhelden Donation Council heeft via verschillende campagnes een mooi bedrag kunnen inzamelen. Hoeveel heb je gekregen?  

Michael Thomsen: “Het is een totaal van 236.000 euro. Dat is echt geweldig! Het is een groot teken van solidariteit dat FC St. Pauli al jaren kenmerkt. Omdat in dit in deze moeilijke tijden opnieuw bevestigd te zien, is echt indrukwekkend en fantastisch. ”

Welke acties zijn tot stand gekomen?  

Michael Thomsen: “Het grootste deel kwam binnen door het afzien van kaartvergoedingen voor seizoenskaart- en seizoenskaarthouders, zakelijke seathouders en sponsors. Dat was bijna 130.000 euro. De verkoop van de maskers leverde 73.000 euro op. Er kwam via het 1 euro fan shop artikel #stpaulisolidarisch nog eens 4.108 euro binnen. 16.000 euro kwam via drankbekerdonaties – die sinds Corona virtueel is – en nog eens 16.000 euro op de 20359 veilingen van Schnecke en Knolli particuliere donaties verhoogde de pot opnieuw. ”

Met het geld kun je veel projecten steunen met de Kiezhelden-Spendenbeirat.

Jan-Philipp Kalla: “Het is waanzinnig hoeveel aanvragen er zijn binnengekomen en hoeveel geld er nog is, hoewel we zoveel aanvragen al hebben goedgekeurd. Zoals gewoonlijk hebben we geld ingehouden. We hebben er bewust voor gekozen om een ​​buffer te creëren voor de komende maanden. ”

Nils Margner: “Ik ben er nog niet zo lang erbij, maar anders spraken we altijd over 30.000 tot 40.000 euro gepraat en die werden uitgedeeld. Dat was altijd al veel, dit bedrag nu is gewoon indrukwekkend.”

Zijn het werk en de verantwoordelijkheden van de Raad van Advies veranderd als gevolg van de pandemie?  

Nils Margner: ” In mijn eerste ronde met de Donation Advisory Board – vóór de corona beperkingen in het voorjaar – hebben we verschillende projecten goedgekeurd . Toen de fondsen zouden uitgaan, volgde de lockdown en was veel van wat aangevraagd was niet meer mogelijk in die vorm. Sommige projecten konden hun plannen nog in gewijzigde vorm uitvoeren of ze met twee maanden uitstellen. Er was veel beweging en er was veel communicatie nodig. Dit alles was al meegenomen in de aanvragen die onder Corona binnenkwamen. Het was indrukwekkend om te zien hoe de projecten omgingen met de totaal veranderde situatie en zich daarop aanpasten. ”

Michael Thomsen: “Tijdens de corona pandemie zijn we meer dan 100.000 euro kwijtgeraakt door het gemis aan inkomsten uit de drankbekerdonaties bij thuiswedstrijden en met ons afgelast golftoernooi. Het was absoluut noodzakelijk dat we allemaal andere formats in de club vonden om de Kiezhelden Donation Council te steunen. Steun zodat het werk van de projecten zou kunnen doorgaan. Een grote dank gaat uit naar al onze fans en leden, de houders van seizoen- en seizoenskaarten, business seat klanten, sponsors en particuliere donateurs. Ik wil me dan ook graag bij Kiezhelden Donation Advisory Board, het CSR-gebied, de collega’s in marketing en marketing, de merchandising medewerkers in het magazijn en de klantenservice, met onze boekhouding, die alles regelt, en met de media-afdeling, die alles doen naar de buitenwereld bedanken. ”

Wat is er al met het gedoneerde geld gebeurd? 

Nils Margner:
“We zijn voor het laatst bijeengekomen voor onze laatste donatieraad op 20 oktober en hebben al een groter bedrag uitgegeven. Zoals Schnecke al aangaf, hebben we een buffer achtergehouden. We hebben een grote verscheidenheid aan aanvragen goedgekeurd en verschillende ondersteunde projecten uit de FCSP-fanscene ondersteund. We keurde een aanvraag goed van het FCSP Museum, maar we steunden ook St. Depri en als fanshop dienden we een aanvraag van onze U18-groep goed. Er was ook een focus op hulp voor daklozen, die al parallel liep. Café mit Herz heeft fondsen aangevraagd voor zes permanente en duurzame slaapplaatsen voor daklozen om ze van de straat te krijgen. Voor deze duurzame oplossing hebben we 10.000 euro voorzien. Das Haus der Familie heeft ook geld ontvangen en werd een aanvraag van het Park Fiction-initiatief goedgekeurd, waarbij de openbare ruimte opnieuw werd ingericht Daarnaast hebben we twee langlopende projecten ondersteund, enerzijds het Chance Rider-project in Harburg. We gingen op bezoek toen het nog mocht en keken wat er voor jongeren en kinderen werd gedaan. Aan de andere kant steunden we ook het Spielmacher-project, dat gaat over voetbaltraining en ander sociaal werk met de kinderen. ”

Was brede ondersteuning van projecten alleen mogelijk door de onverwacht hoge donatiepot?  

Nils Margner: “Aan de ene kant konden we hierdoor breder ondersteunen en hoefden we nauwelijks projecten af ​​te wijzen of te schrappen. Er zijn projecten die wat duurder zijn en sommige lopen in het vijfcijferige bereik. Op dit moment was er ook veel geld nodig voor infrastructurele maatregelen. Veel projecten en initiatieven moesten veel doen of alles omzetten naar digitaal en hygiëneconcepten implementeren , die hogere kosten met zich meebrengen. Dat dreef de benodigde fondsen op. Ondersteuning was niet mogelijk geweest met de normale donatiepot. We zouden waarschijnlijk hebben gezegd dat het geweldig zou zijn om het project te ondersteunen, maar we hadden de aanvraag vanwege de beperkte financiële middelen niet kunnen goedkeuren. Nu konden we met een gerust geweten besluiten het project met het volledige bedrag te steunen.”

Michael Thomsen: “Aan de geldbedragen kun je zien dat de corona pandemie sociale instellingen echt schaadt. De hulp van de Kiezhelden Donation Advisory Board is nog belangrijker de schenkingsraad zal in het komende jaar zeer waardevol zijn. Gezien het verloop van de crisis is het te verwachten dat de sociale instellingen de komende maanden afhankelijk zullen zijn van fondsen. De reserve is daarvoor erg belangrijk. ”

Hoe werkt het besluitvormingsproces in de donatieraad: Kunt u snel afspreken welke initiatieven en projecten ondersteund moeten worden?  

Jan-Philipp Kalla: “We bekijken de inhoud van de projecten heel goed en besluiten dan samen wat wel en niet gefinancierd kan worden. We nemen hier veel tijd voor. We bespreken en bespreken elke aanvraag, of het nu de moeite waard is om te ondersteunen of niet. ”

Nils Margner: “We hebben een consensusprincipe bij het nemen van beslissingen. We ontvangen alle projectvoorstellen voorafgaand aan onze vergaderingen en iedereen bereidt zich ijverig voor. Zoals Schnecke al zei – we delen niet zomaar geld uit – we kijken elkaar heel zorgvuldig aan of we de projecten leuk vinden en of het bedrag passend is en of de financiering consistent is. ”

Hoe was de feedback van projecten die u onlangs heeft geaccepteerd?  

Jan-Philipp Kalla:  “Ook al kunnen we er niet zijn en er is geen directe reactie, toch ervaren we een extreem hoge mate van dankbaarheid – of dat nu per e-mail of telefoon is. Je voelt ook dat we de wijk niet uit het oog verliezen altijd met de permanente projecten op St. Pauli. “

De steun tot nu toe was enorm en de bijna 240.000 euro, een geweldig bedrag, maar de solidariteit en steun mag niet afnemen.  

Nils Margner: “Ik neem aan dat de vraag niet zal afnemen , maar juist toenemen.”

Jan-Philipp Kalla: “Het is heel belangrijk dat de steun niet stopt en dat mensen blijven doneren. Zo kan het doorgaan.”

Welke opties zijn er momenteel om te ondersteunen?

Michael Thomsen: “De digitale bekerdonaties gaan door, straks komen er ook stickers die we in de buurt gaan plakken. Ook het 1 euro item #stpaulisolidarisch blijft bestaan. Over elke particuliere donatie die op de Kiezhelden-donatie-rekening komt , Wij zijn natuurlijk ook blij. En laten we eens kijken wat Schnecke en Knolli samen met het team weer kunnen doen. ”

Jan-Philipp Kalla: “Knolli en ik hebben het hier al over gehad, we willen binnenkort weer coole dingen gaan verzamelen. Eens kijken wat we bij elkaar kunnen krijgen en of zoiets als Trullers trui er weer komt. We zijn natuurlijk blij als zoveel mogelijk mensen zullen weer veel leuke dingen bijdragen. ”

We zijn enthousiast en wensen je het allerbeste met je inzameling!

Bedankt voor het interview! 

Bron: www.fcstpauli.com
Foto: FC St. Pauli