Volgende wedstrijdSpeeldag 21 : FC St. Pauli – SC Paderborn/5 februari 2022/Millerntor

“Het voetbal moet antwoorden vinden”

FC St. Pauli publiceerde de stellingname “Another football is possible” op vrijdag 31 juli samen met de georganiseerde  fan scene en de St. Pauli fanshop . Maandagmiddag (3.8.) hebben FCSP- voorzitter Oke Göttlich , onze fan vertegenwoordiger Sven Langner en Henning Rennekamp van de georganiseerde fan scene commentaar gegeven op dit onderwerp.

Aan het begin van de persconferentie legden Göttlich, Langner en Rennekamp elk een inleidende verklaring af deze stellingname:

Oke Göttlich: FC St. Pauli is een club waarin decennialang deelname en participatie erg belangrijk zijn .Onze fan scène heeft zich altijd geëngageerd met dit onderwerp, en we hebben dit dankbaar aanvaard. We zijn met het bestuur intensief in dit proces ingestegen. We zijn met deze stellingname naar buiten gekomen, waarin we alle vragen hebben bekeken.Voor ons zijn fans en onze leden een integraal onderdeel van de cultuur van de FC St. Pauli. We waren erg blij dat we in staat zijn geweest om om in relatief korte tijd zo’n document te ontwikkelen. We willen zeker geen afgang van het profvoetbal bewerkstelligen. We bespraken samen hoe we het succes van het profvoetbal in de afgelopen decennia konden herontdekken

Sven Langner: ” De problemen die we nu in de stellingname hebben behandeld, zijn geen nieuwe thema’s voor de fan scene, noch voor de club.  Eind maart waren de structurele problemen van het profvoetbal heel duidelijk. Fans uit verschillende richtingen benaderden Fanladen met het idee om een ​​constructieve bijdrage te leveren als reactie op deze structurele crisis. We waren er erg blij mee.  Vervolgens hebben we met verschillende mensen genetwerkt en geprobeerd via de vaste fan commissie waarin verschillende groepen zitten, om het onderwerp zo breed mogelijk te verspreiden in onze fan scene. Dit vormde een groep die behoorlijk divers was: er waren oudere fans, jongere fans, vrouwelijke fans, mannelijke fans, zuidelijke curve, Gegenrade enzovoort, eigenlijk een heel breed spectrum. Toen kwam al snel het idee dat we met FC St. Pauli een stellingname wilden uitwerken om competenties te bundelen, synergie-effecten te creëren en een bepaald bereik te kunnen bereiken. Verbonden met de hoop deze onderwerpen via Oke Göttlich rechtstreeks bij de DFL te kunnen plaatsen . “

Henning Rennekamp : “Voor ons was het duidelijk dat veel fans in een vertrouwenscrisis zaten. Toen besloten werd om opnieuw te beginnen met spookspellen, zeiden velen dat ze niet langer geïnteresseerd waren in het voetbal. We hebben toen tandenknarsend gezegd dat we deze spookwedstrijden alleen zouden aanvaarden als er hervormingen zouden komen om te voorkomen dat dit opnieuw gebeurt. De stellingname kan grofweg worden onderverdeeld in drie hoofdonderwerpen: duurzaam beheer, eerlijke concurrentie en deelname door fans en leden.We waren het snel eens over de belangrijkste punten. In de subtiliteiten was er meer behoefte aan discussie. Dat was ook een idee waar we het snel over eens waren dat alles gebeurt met het besef dat elke club 1/36 van de DFL is. Een grote speler wordt alleen bepaald door het feit dat er ook kleine spelers zijn. Dit maakt ze essentieel voor elkaar. 

Göttlich, Langner en Rennekamp hebben veel tijd genomen om de vragen van de mediavertegenwoordigers te beantwoorden. Ze spraken over …

… de reacties op het stellingname :

Göttlich: ” Eerlijk gezegd is het voor mij het geval dat alle vragen en onderwerpen die ons de afgelopen maanden en jaren hebben geraakt, worden samengevat in deze stellingname . We hebben de vragen en onderwerpen op een zeer transparante en open manier behandeld, ik kijk uit naar feedback van al mijn collega’s. Ik ben blij bereid om alle problemen te bespreken. Ik ben er zeker van dat zeer veel van deze thema’s al in vele clubs besproken zijn. “

Langner: “De reacties waren overwegend positief. Ik heb het kort besproken met een collega’s van een andere club. Ze vonden het een heel goed idee, vooral de aanpak die we bij FC St. Pauli hebben gekozen. Dat we relatief ongecompliceerd waren, om iets in relatief korte tijd iets te kunnen samenstellen met fans en club, wat naar mijn mening ook een relatief goede respons heeft gegeven.  Ik denk dat er ook overwegend positieve feedback is in de fanscene, simpelweg omdat we erin geslaagd zijn om een ​​belangrijke bijdrage te geven aan het debat in de wereld. Dit mag ook niet het einde zijn. Wij gaan er van uit dat we een aanzet hebben gegevn tot verdere discussies – bij FC St. Pauli en landelijk bij alle voetbalclubs. Ik denk dat de feedback erg positief is. “

… de kans om een ​​salarislimiet in te voeren: 

Göttlich: De voetbal in zijn geheel moet zich overleggen waar het naar toe wil. Ik word niet moe om duidelijk te maken dat we aan de ene kant een financieel zeer open systeem hebben zonder regels en voorschriften, terwijl aan de andere kant de kapitalistische sportmarkt in de wereld in de VS zijn moderne socialistische beperkingen heeft . Ik geloof niet dat we één van beide willen, als ook niet de kapitaal instromen zonder regels. Ik denk niet dat het einde betekend als we een gezond competitief systeem kunnen handhaven dat overeenkomt met de geest van sport. Veel clubs zien hetzelfde. In heel Europa zien we dat de kampioenschappen meestal al voor de aftrap zijn gespeeld. Dat lijdt onder de aantrekkelijkheid. Aantrekkelijkheid en concurrentie zijn uiteindelijk de twee pijlers die bijdragen aan het economisch succes. Of er salarisplafonden komen, is voor mij een belangrijke bijdrage aan het debat. Want: we moeten goed kijken naar de uitgaven van de clubs en kijken of we ons de komende jaren en decennia een open salarisschaal kunnen veroorloven of dat we moeten zeggen dat er bepaalde grenzen zijn. Met interesse heb ik het rapport van de heer Oppermann vandaag gelezen en het vindt ook een relevante bijdrage is dat het heel goed mogelijk dat een salaris plafond wordt ingesteld. Ik hou niet van het geklap dat het moet gebeuren van de kant van de UEFA Ik geloof dat het mogelijk is om eerst een hygiëne-concept 1.0 te verkrijgen om zo de herstart van de Bundesliga te bekomen. Het mag als pionier gelden bij de financiële problemen. DFL kan leiden tot gezondere concurrentie in Europa. Het is duidelijk dat het voetbal momenteel niet gezond is. 

Langner: “Voor mij is het belangrijk om te benadrukken dat we hier geen we zijn jaloers debat voeren. Het gaat erom voetbal anders aan te pakken en voor te bereiden op de toekomst.”

Rennekamp : “In de stellingname spraken we bewust niet over een salarisgrens, maar dat het salaris van de speler gebaseerd moet zijn op het inkomen van de club. Als een club veel wil uitgeven aan speler X, dan is het aan hem, zolang het geld komt uit onze eigen economische kracht. “

… de steun van andere clubs :

Gottlich: ” FC St. Pauli is een club die zich altijd heeft ingezet voor het hebben van ideeën. Sommige worden soms uitgedacht, maar ze zijn in ieder geval een bijdrage aan het debat. Ik wil niemand in verlegenheid brengen om aan onze zijde te komen staan of om ons te bekritiseren. Het is een standpunt van FC St. Pauli en we vertegenwoordigen het met alle positieve en negatieve aspecten. Het gaat ook van kleine en middelgrote bedrijven in het professionele voetbal tot vertegenwoordigers van de derde divisie en lager. Hoe willen we omgaan met voetbal, in termen van promotie van jong talent en opleidingstoelagen ? Ik weet dat er veel clubvertegenwoordigers zijn die dat goed vinden, maar er zullen ook kritische stemmen zijn. We kunnen dit goed aan, omdat we elke discussie aangaan. Ik hoop dat veel clubs zouden willen werken aan zo’n aantrekkelijkheid boost voor de competitie. Voetbal moet antwoorden vinden op deze aantrekkings kenmerken, wil het de toekomst vormgeven. Ik denk dat dit te wijten is aan enkele van de factoren die in de stellingname worden gepresenteerd en ik hoop van harte dat we allemaal kunnen deelnemen als DFL-clubs. “ 

Langner: “De standpunten en ideeën uit de stellingname versterken kennelijk de kleinere en vooral geregistreerde verenigingen. Maar we zijn er ook zeker van dat het hele systeem er baat bij heeft. We stelden onszelf de vraag: ‘Wat willen we voor One Football betekenen? ‘ – We zijn tot de conclusie gekomen dat we waarschijnlijk niet langer de rijkste competitie ter wereld zullen zijn – en dat willen we niet zijn – we zullen Engeland niet inhalen, maar we kunnen onze andere sterke punten nog beter benutten, zoals de meest duurzame competitie of zelfs de meest gebalanceerde, meest opwindende en meest eerlijke. Dat zou de Bundesliga en de 2. Bundesliga voor spelers en fans zeker aantrekkelijk maken. Dus uiteindelijk zou iedereen winnen. Daar zijn we zeker van. ‘

Rennekamp“We schreven de hele zaak met de overtuiging dat dit de zaken voor de meeste clubs zou verbeteren. Op de vraag welke clubs ons zouden steunen, denken we dat er veel clubs zijn die er ook in geïnteresseerd zijn.”

… onderwerpen van het stellingname die snel kunnen worden geïmplementeerd :

Göttlich: ” De timing is relatief duidelijk. Het onderwerp van de Fan Advisory Board is er een die  op elk moment parallel kan worden besproken en waarover kan worden besloten  . We hebben een nieuwe aanbestedingsfase voor de tv-fondsen afgerond en daarom zal het ook gaan over de verdeling van de tv-fondsen. Dit is een in de tijd beperkte factor, die ten minste zal worden besproken tot december van dit jaar en zal dan ook worden beslist op een algemene vergadering van de DFL. Op hetzelfde moment, een task force wordt uitgevoerd in de richting van de herfst, die zoals aangekondigd door de DFL, zal de DFL zal veranderen. In het middelpunt van de belangstelling moet de sport zijn en de fascinatie waarmee mensen naar het stadion gaan om mensen te ontmoeten en blij te zijn met doelen. Helaas zijn we een beetje  teveel in de actuele economische debatten beland.  ”

Rennekamp: “Je zou een adviesraad voor fans moeten kiezen en die dan moeten introduceren. De bereidheid om iemand in te huren is er voor sommige clubs. Voor andere kwesties vind ik het moeilijk om een ​​voorspelling te doen, vooral wat betreft de distributie van tv-geld, waar de discussie al aan de gang is. ‘

… om met één stem te spreken samen met faninitiatieven zoals “Our Football” : 

Langner: “‘Ons voetbal’ heeft de afgelopen weken zeer goede discussiesuggesties opgeleverd en het is voor ons uiterst belangrijk dat onze stellingname niet wordt gezien als een competitief document . Het zou volkomen logisch zijn om in de toekomst te blijven netwerken en samen te werken. De ontwikkeling is op verschillende locaties loopt parallel tijdens de Corona crisis. Ons idee was relatief snel om samen met de club iets samen te stellen. De volgende stap zal zijn verder voorzien van een netwerk en verdere uitwisselingen. Er zijn verschillende groepen die zich met het onderwerp bezighouden en het heel goed doen. We willen niet met hen concurreren, maar we willen natuurlijk wel samenwerken. Daar is geen twijfel mogelijk. 

… mogelijke gevaren als het stellingname niet goed wordt ontvangen :

Göttlich“Ik vind het allereerst belangrijk dat het weer spannend wordt. Om voetbalwedstrijden te ervaren en te bekijken waarvan de uitkomst niet vooraf bepaald is. We zijn allemaal blij met modellen zoals die in Freiburg, Augsburg en Mainz. Deze zijn met de huidige economische kansen zijn echter niet of nauwelijks nog haalbaar. Gepromoveerde clubs uit de 2e Bundesliga degraderen in de regel na één tot drie jaar omdat ze het economisch niet kunnen bijhouden.We vertellen de mensen een sprookje dat soms tijdelijk bestaat, maar uiteindelijk lukt het altijd bij degene die het meeste geld heeft. Daarom zien we het gevaar dat voetbal simpelweg dor wordt. We willen plezier maken met het spel, en ook een kans maken om te winnen. Het gaat niet alleen om FC St. Pauli, het gaat ook om de Europa Cup-plaatsen, gedegradeerde teams in de eerste divisie, maar ook om de situatie in de derde divisie. Ik zou willen zeggen dat de situatie moeilijk is, maar het stellingname is geen zwanenzang over het profvoetbal. We willen herontdekken wat voetbal geweldig maakte en dat is een aantrekkelijke competitie. “

Langner: “Ik kon me al voorstellen dat voetbal op middellange termijn zijn fans zou verliezen. Wij bij FC St. Pauli zijn daar nog steeds erg goed gepositioneerd. Het zal moeilijker worden om op andere locaties echte identificatie te creëren. Om een ​​emotionele band met bedrijfsstructuren te creëren kan veel moeilijker blijken te zijn dan in de klassieke  structuren van geregistreerde clubs met het recht op deelname en mogelijkheden om deel te nemen. Ik kan me voorstellen dat voetbal zal overleven door zich financieel van zijn supporters af te keren , maar een belangrijk cultureel goed zou verloren gaan. Ik weet zeker dat voetbal zich nog steeds jaren winstgevend kan verkopen op de internationale markt. Naar mijn mening vervalt het vervolgens tot een handelswaar uit de culturele industrie. Ik denk dat dat iets is dat niet wenselijk is omdat voetbal nog steeds een  belangrijk onderdeel van de samenleving en een stuk cultureel eigendom is. En dat willen we niet verliezen. ‘

Rennekamp : ” Het gevaar bestaat dat mensen zich afkeren van voetbal. De problemen die op dit moment op de voorgrond staan ​​bestaan ​​al jaren en daarom gaan mensen al jaren weg van voetbal. Ik weet zeker – ook al zie je dit in het stadion niet – maar er zijn steeds meer mensen die zeggen dat het niet langer hun voetbal is, waar ze hun vrije tijd en geld aan willen besteden. Als je het voetbal op de lange termijn wilt laten doorgaan, is het essentieel om weer contact op te nemen met de basis hebben aangetoond dat de waarde van voetbal gerelateerd is aan de stemming en emoties die worden overgebracht. “

… de vraag of de fans zich serieus genomen voelen door de DFL, de DFB en de vertegenwoordigers van de club vanwege de discussie en de ontwikkeling van de afgelopen Corona-maanden :

Göttlich: “Ik denk dat we gewoon weer eerlijk moeten zijn. Eerlijk tegenover mensen, fans en de samenleving. Profvoetbal ziet zichzelf enerzijds als culturele troef en misschien ook wel als politieke speler en anderzijds heeft het ook kritische vragen. Uiteindelijk beslissen de 36 profclubs welke kant ze op willen. Dat kunnen we alleen met elkaar, want alleen voetballen speelt niet goed. We moeten zien dat het als nationale competitie onze taak is om mensen op te halen waar ze zijn en dat identificeert zich met je plaatselijke voetbalclub. “

Langner: “Er is al een soort adviescommissie met de ‘AG-fancultuur’, die  vanuit een fancultuurperspectief goed bemand is met verschillende vertegenwoordigers van de fanscènes en ook de fan- gerelateerde onderwerpen goed verzorgt . Er zijn ook successen behaald in het verleden. Bijvoorbeeld de afschaffing van maandagwedstrijden. Vanuit het oogpunt van de fan heeft dit over een lang proces tot succes geleid. We willen de onderwerpen echter graag verder uitwerken omdat we hebben vastgesteld dat het niet alleen de originele fantasieën zijn zoals wedstrijdplanning,  Tifo – Materiële of collectieve sancties, maar ook sportbeleidsbeslissingen die uiterst belangrijk zijn voor het geheel en het perspectief van de fans. Het voorbeeld van de wedstrijden op maandag: als je naar de fans had geluisterd, had je jaren heen en weer kunnen besparen. Daarom willen we nog meer gehoor en transparantie. “

Rennekamp: “Natuurlijk hadden we graag willen stemmen. Dit is  volgens het verenigingsrecht niet mogelijk omdat we geen voetbalclub zijn en daarom geen stemrecht kunnen krijgen omdat we geen lid zijn van de DFL. We willen graag hebben dat het een verplichting wordt bij fangerelateerde onderwerpen Het is een verplichting dat de aanbevelingen van de Fan Advisory Board gerechtvaardigd en duidelijk verworpen moeten worden. Dit is natuurlijk zeer subjectief, maar het creëert een basis voor onderhandeling. “

Bron: www.fcstpauli.com