Volgende wedstrijdSpeeldag 11 : FC St. Pauli – rostock/24 oktober 2021/Millerntor

FC St. Pauli doet aanvraag voor tijdelijke werkloosheid

FC St. Pauli heeft als werkgever een sociale verantwoordelijkheid tegenover zijn werknemers. Dit betekent vooral dat de vereniging voor iedereen in deze huidige uitdagende tijd op een vooruitziende en economisch verantwoorde manier moet omgaan met de huidige situatie. 

Door het economisch gezonde gedrag van de afgelopen jaren is FC St. Pauli in staat om deze eis in de huidige situatie te beantwoorden. De omzetdaling op lange termijn is echter niet te voorzien. Om deze reden heeft FC St. Pauli met terugwerkende kracht overheidssteun aangevraagd in de vorm van gedeeltelijk werkloosheid voor de maand maart.

De directie van FC St. Pauli stond en staat ten allen tijde in nauw overleg met de ondernemingsraad, het presidium en de raad van commissarissen om alle noodzakelijke maatregelen te bespreken. Voor alle acties houdt FC St. Pauli zich primair bezig met het vervullen van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en wenst ook dienovereenkomstig te handelen. Omdat onze topprioriteit – naast het waarborgen van de gezondheid van onze medewerkers – de medewerkers bij onze club te houden. Naast de aanvraag voor tijdelijke werkloosheid kwamen er al positieve signalen vanuit het licentiegebied en vanuit het senior management dat men zou willen deelnemen aan een solidair pakket.

FCSP-voorzitter Oke Göttlich: “De bereidheid om ons te helpen – of het nu van management, spelers, werknemers of sponsors is – is werkelijk fenomenaal, daarvoor wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om mijn oprechte dank te betuigen. In principe streven we naar een uitgebreid en compleet contract voor de vereniging. Het duurt misschien een paar dagen langer, maar op het einde zullen we een overeenkomst hebben die recht doet aan onze sociale verantwoordelijkheid naar onze werknemers. ”

Bernd von Geldern, General Manager Sales, die alle FCSP General Managers vertegenwoordigt: “De overheid biedt hun hulp aan en we zien het niet als een bedelarij om deze hulp te accepteren. Het gaat er niet om middelen van de overheid aan te nemen, maar veeleer dat alle werkgelegenheid die onderworpen is aan socialezekerheidsbijdragen behouden moeten blijven. Ons primaire doel is om onder alle omstandigheden ontslagen te voorkomen. Dit is ook afgesproken met de Raad van Toezicht en Presidium. ”

Bron: www.fcstpauli.com