Volgende wedstrijdSpeeldag 11 : FC St. Pauli – rostock/24 oktober 2021/Millerntor

Schwedler:” Dit andere voetbal moet gezond blijven”

Na president Oke Göttlich sprak onze voorzitterster van de raad van commissarissen, Sandra Schwedler, de kandidaat-leden toe en blikte op het afgelopen jaar terug. Ze was erg blij met de ontwikkeling van jeugd werking en de continuïteit in het jonge Talentencentrum, evenals de solide bedrijfsprestaties van het afgelopen boekingsjaar. Met betrekking tot de herstructurering na het vertrek van Andreas Rettig verklaarde zij ook dat de Raad van Commissarissen heel graag de weg zou volgen die is ingeslagen met de verdeling van de voltijdse functie op verschillende schouders.

Sandra Schwedler sprak eerst van een jaar “met veel licht en schaduw”. De integratie van Philippe Niebuhr – die vorig jaar in de Raad van Commissarissen was gekozen – was “succesvol” in het brengen van “een frisse kijk op veel onderwerpen”.

Nadien legde ze zich toe op de sportieve ontwikkeling van het prof team: “Vorig jaar konden we ook onze wens voor continuïteit en duurzaamheid in leidende posities op het gebied van sport niet vervullen.” Na vele interne, comité overschrijdende discussies besloten we de aanbeveling van het Presidium en en opnieuw te wisseln van trainer en Technisch Manager. Wij waren ons bewust dat deze hernieuwde omwenteling het huidige seizoen sterk zou beïnvloeden en tot ongeduld in de club zou leiden. We hebben regelmatig contact – onder meer via onze AG Sport. We zien duidelijk de eerste effecten van het werk van Andreas Bornemann en Jos Luhukay en kijken op een positieve manier naar de toekomst “, zegt Schwedler.die er nadrukkelijk aan toevoegden: “Zoals we vorig jaar in een andere context zeiden: veranderingen kosten tijd en we hebben allemaal het nodige geduld.”

Onze voorzitter van de raad van commissarissen was zeer tevreden over de ontwikkeling van onze jeugdspelers. “Het is geweldig om te zien hoe ze zich ontwikkelen. Het trainen van onze eigen talenten geeft ons veel plezier en is uiterst belangrijk. Door deelname aan trainingen en wedstrijden bij de profs.  En dankzij de continuïteit in het werk van onze NLZ en het geld van de AFM wordt mogelijk gemaakt. De opleiding (vereniging) eigen talenten bereidt ons voor, “benadrukte Schwedler.” Grote vreugde is erg belangrijk. ” Ze voegde er echter aan toe: “Om deze continuïteit voort te zetten en de positieve ontwikkeling van spelers te stimuleren, moeten we dringend infrastructuuraanpassingen doorvoeren, zoals we in voorgaande jaren hebben doorgevoerd. Deze noodzakelijke aanpassingen van de infrastructuur hebben ook een invloed op het licentieteam: op de lange termijn goed gepositioneerd zijn en voldoen aan de vereisten voor vergunningen, maar ook aan onze eigen vereisten. Wat tot nu toe is mislukt vanwege het gebrek aan geschikte ruimte in de sportstad Hamburg kan, hopelijk, op een gegeven moment worden gerealiseerd dankzij de gestage en langdurige inspanningen van het Presidium en Roger Stilz. “

Onze voorzitter van de raad van commissarissen was niet alleen optimistisch over de kwestie van jeugdspelers, maar ook over het onderwerp financiën: “We hebben vorig jaar ook solide gewerkt, we hebben de communicatie geïntensiveerd en grensoverschrijdende uitwisselingen doorgevoerd, zodat bij de auditors en de raad van bestuur regelmatig mensen betrokken werden. Er is echter nog ruimte voor verbetering in de komende jaren, en we moeten en blijven op dit gebied de komende jaren elkaar nauwer ondersteunen. Dit andere voetbal moet gezond blijven – net zoals in voorgaande jaren – onze grootste uitdaging op dit gebied zijn het vinden van fondsen en andere manieren te vinden om het steeds groter wordende sportbudget te financieren. Dit is nodig om concurrerend te blijven in het professionele voetbal en zich in een gezond tempo te blijven ontwikkelen. Het is noodzakelijk om nieuwe financieringsbronnen aan te boren en financiële ondersteuning te bieden om partners te vinden die bij onze club en onze waarden passen. Omdat zonder geld is dit voetbal niet mogelijk. ”

Schwedler was ook verheugd om te zien dat de sportafdelingen “blijven groeien”, maar ook “samen groeien”. Waarbij de de al 20 jaar groeiende AFM wordt beschreven als “een garantie voor ons succesvolle jeugdwerking, en niet alleen in het bereik van het voetbal.” Schwedler verklaarde aansluitend dat de vereniging op personeelstekorten vaak te laat reageerde, en dat een vooruitziende personeelsplanning noodzakelijk is. Met betrekking tot de herstructurering na het vertrek van de commercieel directeur Andreas Rettig benadrukte Schwedler: “Hoewel we het vertrek van Andreas zwaar betreuren, toch zijn we blij dat de verandering naar een nieuwe managementcirkel mogelijk geworden is. Het idee om het hoofdambt te verdelen over meer schouders, net onder het Bureau werd enkele jaren geleden al besproken. Het feit dat we dit nu hebben kunnen implementeren en samen deze weg kunnen volgen, is een proces dat we graag ondersteunen. “

Met betrekking tot de samenwerking met het Presidium stak Schwedler namens de raad van toezicht een vermanende vinger op: “We weten van het spanningsveld tussen ere- en clubleiderschap. We weten ook dat sommige regelingen in de statuten voor het presidentschap zeer uitputtend zijn en misschien niet gemakkelijk uit te voeren in het dagelijks leven. Dit mag er echter niet toe leiden dat de Raad van Commissarissen herhaaldelijk wordt geconfronteerd met voldongen feiten en dat contracten of contractinhoud al in een externe relatie in werking traden voordat de Raad van Commissarissen die kon goedkeuren. Maar dit zijn van geval tot geval kleine problemen maar men spreekt niet langer van het individuele geval dat een keer kan gebeuren. Onze kritiek is bekend bij het presidium en er is een gemeenschappelijk begrip van de weg vooruit. “

Kort voor het einde van haar speech sprak de voorzitter van de Raad van Commissarissen over een belangrijk onderwerp voor de vereniging: “Wij vinden het goed en belangrijk dat we als club beslissingen nemen waarin we geloven en die overeenkomen met onze waarden. In het afgelopen jaar waren er veel thema’s waar we als club een duidelijk standpunt hebben ingenomen. Maar er zijn ook situaties geweest waarin we meer naar anderen hebben geluisterd, of gewoon hebben gereageerd in plaats van te handelen, en in sommige gevallen heel laat hebben gehandeld. Het is niet altijd gemakkelijk dat weten we. En het zal niet altijd mogelijk zijn om het van de ene op de andere dag te doen. Maar onze waarden innerlijk en uiterlijk te beleven is ons doel. Als Raad van Commissarissen zijn we ervan overtuigd dat we ons als vereniging hier kunnen en moeten blijven ontwikkelen, en dat het komende jaar niet zal worden gekenmerkt zal zijn door dit onderwerp, maar ook door verdere ontwikkelingen. “

Samen met het Directiecomité wil de Raad van Commissarissen verdere stappen nemen en de vele openstaande kwesties aanpakken met betrekking tot financiën, structuur en infrastructuur, houding, maatschappelijke verantwoordelijkheid en participatie. Voordat hij het Bureau ontslag verleende op grond van artikel 20 van het Statuut, heeft Schwedler een paar woorden aan het Bureau gericht: “Hoewel we kritiek hebben en vermanen: we hechten veel waarde aan het werk van het Presidium en zijn van mening dat we één zijn. Daarom willen we jullie nadrukkelijk bedanken: bedankt Oke, Christiane, Joachim, Jochen en Carsten. “

Bron: www.fcstpauli.com
Foto: Witters