Volgende wedstrijdSpeeldag 11 : FC St. Pauli – rostock/24 oktober 2021/Millerntor

Magischer FC: Geen waarde, tenmiste meestal constructief

Een paar woorden van te voren: we zullen hier niet in slagen alles wat gezegd is in detail op te schrijven. Op dit punt neemt het collectief de hoed af voor senior, die  gedurende een langere periode tijdens de YHV alles mee opschreef. We konden dat niet doen en twijfelen ook vandaag aan Oke zijn woorden. In het begin zullen we een vrij gedetailleerd verslag van de meeting geven en de discussie vervolgens samenvatten in een paar sleutelwoorden – zonder enige aanspraak te doen op de volledigheid.

We kwamen kort voor 19u00 – een half uur voor de officiële start – in het stadion aan en er stonden al ongeveer 150 mensen. We wensten iedereen welkom en om 19u10 uur gingen we de zaal om de nog enkele lege zitplaatsen te bezetten. Men rekende aan de officiële kant met aanzienlijk minder mensen, aangezien er aan het begin naar schatting 200 stoelen waren, terwijl er volgens Fanladen-Justus er ondertussen 800 mensen waren.

Introductie

We werden stipt om 19:30 begroet door Michael Thomsen (directeur CSR) en Fanladen-Maleen die optraden als moderator tijdens de avond (in tegenstelling tot de oorspronkelijke aankondiging dat Fanladen-Justus dit ging doen). Michael gaf ook officieel mee dat de lokale pers aanwezig was, wat met gemengde reacties onthaald werd. In de begroeting wees Maleen er ook op dat de “weggevallen” (vrouwen en merchandising) nadrukkelijk niet minder belangrijk zijn en in komende tijd ook publiekelijk behandeld zullen worden worden. Het doel van het evenement was de voorbereiding van de derby vanuit het perspectief van de instellingen (namelijk club & Fanladen), met als doel onderwerpen te identificeren waar je mogelijk kunt aan blijven werken. Als moderator, wenst men dat we deze richtlijnen als basis voor de aard en manier van discussie nemen.

Het evenement werd geopend door Oke, gevolgd door Sven, die de beveiligingsgerelateerde gebeurtenissen beschreef, en dan gaf nogmaals Oke een classificatie vanuit de Bureau over de periode na de Derby. Justus sloot het openingsgedeelte met een arrangement vanuit het perspectief van de fanclub. Voor we in het kort een korte schets geven van wat er is gezegd: we hadden ons vooraf duidelijk kritisch geuit op de gekozen setting en zien dit gedeeltelijk bevestigd, gedeeltelijk tegengesproken. Zo hadden we bijvoorbeeld in het begin nog steeds een stem van de vertegenwoordigers van de actieve fanscene willen hebben, maar dit was tegelijkertijd voor het verloop van de van de discussie beter.

Oke begroette het publiek – met het geweldige dat zoveel mensen hadden bereikt – en besloot hen uit te nodigen om zo verder te gaan bij andere onderwerpen. Hij hoopt dat de FCSP in de toekomst zo “kleurrijk, redelijk en fatsoenlijk” blijft (goed, redelijk en fatsoenlijk zijn geen bijvoeglijke naamwoorden waarmee we de FCSP noodzakelijkerwijs willen verbinden). Bovendien was de Derby bij verantwoordelijken ingeslagen en was niet vergelijkbaar met eerdere crises die al waren geweest – “vooral in termen van publieke druk.” (Zeer persoonlijke beoordeling: objectief gezien hadden we de afgelopen jaren veel ergere crises. We waren bijvoorbeeld twee keer hopeloos laatste in de rangschikking.

Daarna waren er een groot aantal gesprekken geweest die goed en constructief waren, waarbij ze op ooghoogte spraken. De choreografie van het Zuiden voor de Duisburg-spel ( “Pyro is voor ons een rode vlag”) was goed om te laten zien hoe we elkaar moeten behandelen – gekenmerkt door verantwoordelijkheid en vertrouwen, maar ook met een knipoog, zodat je redelijk in gesprek komt en tot een redelijk eindpunt “. Er waren drie zaken die men niet zou tolereren als een club en kon: het bestormen van de inkom van de Südkurve, geweld onder elkaar, en de oncontroleerbare verbranding van pyro.

Toen gaf Sven een opsomming van de relevante incidenten op de wedstrijddag in de ogen van het bestuur – hij verwees expliciet alleen naar de incidenten aan onze kant. De voorgaande avond waren er door enkele FCSP-aanhangers niet-geslaagde pogingen gedaan om aan de andere kant van de Reeperbahn te komen – waarschijnlijk niet alleen om met de andere supporters te praten. Op de speeldag zelf was er 40 minuten voor de wedstrijd een stormloop van de zuidingang (kant van het zwembad) geweest, toen ongeveer 250 mensen door de ingang zouden zijn gekomen, waarvan zeker de meeste kaartjes zouden hebben gehad. Niemand raakte gewond. Er waren ook aanvallen geweest op teambus van de tegenstander, die waarschijnlijk was gepland (“eieren zitten meestal niet in je zak”), hierbij werd geen schade toegebracht. Men heeft zich hiervoor bij de tegenstander verontschuldigd. Tijdens de wedstrijd was het (exclusief batterijen) om 73 pyrotechnische artikelen op onze site te verbranden (de tegenstander heeft er 75 afgestoken, dus zelfs daar een Derbynederlaag er bovenop).

Pyro op Millerntor was niets nieuws, nieuw was dat er ook twee clips waren en dat er nog nooit tijdens een wedstrijd zo’n progressieve inzet van Pyro was geweest. In totaal waren er 6 onderbrekingen, waarvan er 3 aan ons werden aangerekend en 3 aan de tegenstander. Ook nieuw was de presentatie en het publiekelijk verbranden van Fanattributen van de vijand. En er zijn fysieke aanvallen van fans onderling geweest – daarbij zijn zeker niet alle gevallen officieel bekend bij de club, zeker is dat een oudere man “vrij erg” in elkaar geslagen is. (Hier was er een zeer twijfelachtig tussenwerpsel dat “het hun toch helemaal niet interesseerde”). Samenvattend zijn alle bovenstaande incidenten (behalve het branden van clips en het tonen van vijandelijke koopwaar) eerder gegeven, maar nooit in deze intensiviteit.

Oke nam het woord weer aan de gebeurtenissen na de Derby kort samen te vatten. Voor de ordehandhaving was belangrijk voor hem dat het bestuur ook persoonlijk aansprakelijk zou zijn als tekortkomingen in de veiligheid bekend zouden zijn en niet werd tegen opgetreden. (Is in principe correct, zie paragraaf 31 van het Burgerlijk Wetboek, dat de aansprakelijkheid van vrijwillige vereniging commissies op opzet of grove schuld beperkt. Als de je hier wilt nemen is wat je op zijn minst kunnen bespreken, is toch maar één vraag: Heeft de FCSP geen D & O verzekering, omdat we vroeger langer met veel erger beveiligingsproblemen leefde, herinner de oude GG tribune).?

De gebeurtenissen na de Derby in chronologische volgorde:
11 maart: publicatie van de eerste stellingsname, eerste gesprekken tussen het presidium en de raad van toezicht. Contact en communicatie met verschillende partners van de vereniging.
13 maart: eerste gesprek met wetshandhavingsambtenaren waaruit blijkt dat de beveiliging goed is geregeld. Voorbereiding van de brief met betrekking tot schadeclaims.
18 maart: Eerste vergadering van het Bureau met Zuidcurve-groepen, waarin USP de verantwoordelijkheid voor de gebeurtenissen in het Zuiden heeft overgenomen en hoe ernaar moet luisteren in de Millennium.
22 maart: ontmoeting tussen het Bureau, Beveiliging Sven en fanclub om alle mogelijke maatregelen “op de muur” vast te leggen en de juiste te identificeren “in de context van de besprekingen die hebben plaatsgevonden”. “Je kunt je voorstellen dat dat niet gemakkelijk was.”
25 maart: presentatie van de geselecteerde maatregelen aan de raad van commissarissen.
26 maart: Presentatie van de geselecteerde maatregel aan vertegenwoordigers van South Curve
28 maart: Mededeling van het maatregelenpakket aan het publiek.
Er zijn in totaal ongeveer € 8000 aan schadevergoedingsclaims af te regelen, evenals het vertrek van een sponsor en andere zakelijke pakketten die werden geretourneerd. Hierdoor bedraagt ​​de schade ongeveer € 100.000. (Hier is het stelt ons in staat om op te merken dat dit misschien partners zijn die je met een traan verlaat. Vooral omdat de vraag is toegestaan, zoals contracten eruit zien als iemand zo snel onder een contract uitkan, terwijl we bij Astra, maar alleen “Jij,Jij, Jij “kan doen als ze opnieuw met racistische of optioneel seksistische opmerkingen komen. Misschien moeten we op de advertentieruimte Crowdsource voor de rest van het seizoen, alleen gebruiken :”Hoor de Millernton, dan is het goed”).

Men had er moeten van uitgaan dat dit geen normaal wedstrijd was en het verloop van het spel heeft er zeker toe bijgedragen dat de emoties zo hoog waren.

Een onderwerp ligt bijzonder aan het hart: Hij en Andrew zitten in diverse commissies (DFB, DFL, etc.) en pleiten altijd voor tolerantie en verstandig gebruik van de jeugdcultuur in een fan scene. De gebeurtenissen in de derby droegen er voor een deel bij dat ze beperkt werden in hun handelen als het ging om lobbyen voor onze zorgen – naast de schadelijke opmerkingen die ze nu kregen.

Bij de ontwikkeling van de maatregelencatalogus waren ze ertoe gebracht om de schuilplaats van het stadion terug uit te breiden – veel dingen waren gebeurd, waarbij je duidelijk moest zeggen: “Dat gaat niet werken”. (We zouden graag willen vermelden dat we deze officiële uitspraken ook de slachtoffers wilden horen – zelfs vóór de derby was het stadion niet altijd een schuilplaats voor alle aanwezigen).

Er zijn veel zelfkritische ideeën en goede oplossingen geweest in de discussies met de Zuid-vertegenwoordigers. “Voor ons is het belangrijkste nu om samen te herstellen en weer met elkaar te praten.” Hij hoopte voor de discussie een gemeenschappelijk naar vooruit kijken naar hoe we het terug moet – en dat alles opnieuw gebaseerd zou zijn op de richtlijnen (Ook hier willen we opmerken dat we heel blij zijn als het presidium en de Merch-afdeling als goed rolmodel dienen.)

Ze willen ‘in de toekomst zowel sportief als fancultureel succesvol zijn’.
Toen nam Justus – als de laatste ambtenaar – het woord over. Hij begon met het lezen van een folder uit de speciale trein in 2000 naar Oberhausen, waarin zelfs toen al een debat plaatsvond over de waarden van de FCSP.

Men moet niet vergeten dat er bij FCSP altijd een touwtrekken aan de waarden is geweest. Waargenomen grenzen en No Go’s hebben altijd bestaan ​​en zijn in de loop van de tijd veranderd. En dat is niet verrassend, gezien het feit dat er in de voetbalcontext veel jonge mensen en jonge volwassenen onderweg zijn. Daarom moet iedereen afzien van de gedachte dat zijn mening een algemene mening is. En hoe dan ook, de opgeroepen consensus van FCSP is “meer verwachting dan realiteit”, veel verschillende mensen zullen hun beleving op heel verschillende manieren uitvoeren. Vooral bij de FCSP is er altijd wat, er is een grote ruimte voor discussie, dit maakt ons speciaal.

De discussie: “Miserabele prestaties vooral op het veld”

Deze werd geopend in de “Talk”, met discussies met betrekking tot een aantal bijdragen: Er waren uitspraken van individuele personen aanwezig, commentaar op wat er gezegd werd onder elkaar, en ook vragen stellen van Bureau / Sven / Fanladen.
We zullen de discussie hier niet letterlijk kunnen reproduceren en hebben daarom besloten enkele van de aan de orde gestelde kwesties te classificeren, aan te kaarten en te benoemen. Dit is geen aanspraak op volledigheid, maar moet in de eerste plaats onze houding als collectief vertegenwoordigen:

In het begin was er de wens dat de huidige pers de ruimte had verlaten voor het discussiedeel. De pers bleef met de uitdrukkelijke wens van Michael dat ze eerlijk zouden rapporteren. Heeft goed uitgepakt en we zijn blij met de bekende rapportage van de Boulevard.

magischerfc@magischerfcblog

„Erhoffen uns von der Presse ne ausgewogene Berichterstattung“.

Wir lassen das mal so stehen.

magischerfc@magischerfcblog

Wir würden ja zu gerne diesbezüglich mal eines besseren belehrt werden. pic.twitter.com/nUHWgGwnEl

Bild auf Twitter anzeigen
Weitere Tweets von magischerfc ansehen

Vooral omdat we daar commentaar op kunnen geven, natuurlijk, als organisator, heb je een huisrecht en daarom kunnen mensen of groepen natuurlijk steeds uitgesloten worden.

Ihr seid scheiße wie der ***”  werd vaak bekritiseerd als niet St. Pauli-achtig, anderen vonden, dat het heel duidelijk gericht zou zijn geweest tot de kleine minderheid in het Zuiden. Waar de kritiek veel vaker werd geuit en ook een aanzienlijk luider applaus voor goedkeuring heeft gekregen. We herhalen onszelf daar: dit werkt helemaal niet en zeker niet als de tegenstander nog in het stadion is en ook vanwege een vuist.

Pas na verschillende vragen (die eerder online waren en die daar niet werden beantwoord) om het aantal tickets te verminderen, werd meegedeeld dat 100 van de 300 zelfbeheerde tickets tijdelijk waren ingetrokken.

De vraag rijst waarom meerdere verzoeken om meer informatie nodig zijn. En zoals ook tijdens het evenement werd opgemerkt, blijft het de vraag of dit de juiste mensen zal raken en of het de verantwoordelijkheid die de USP in het Zuiden heeft genomen met een dergelijke maatregel zal ondermijnen. Vooral zoals Oke zelf in de inleiding zei, dat men door straf precies de tegenovergestelde delen bereikt. En ook het aantal van 100 lijkt ons willekeurig. Zijn 100 boosdoeners bekend en hopen ze dat ze gestraft zullen worden? Vanuit ons oogpunt zullen onschuldige mensen vrijwel zeker lijden aan deze straf, en dit wordt gewoonlijk collectieve straf in gewoon gebruik genoemd. Zelfs als, zoals Oke speculeert, er een mogelijkheid is om opnieuw in gesprek te komen met individuen. Vooral omdat het signaal naar het zuiden dodelijk is: “Als USP jullie niet onder controle heeft, zullen we beginnen met een harde hand” – we betwijfelen of dit zal bijdragen aan een versterking van USP.

In veel gevallen was dat pakket maatregelen bekritiseerd en de kritiek verwees naar zowel de omvang en de tonaliteit. Sven merkte op dat de nu geselecteerde maatregelen waren “zeer aan de onderkant van de mogelijkheden” en dat andere clubs zijn inmiddels handelen met zeer verschillende Privé ondernemingen. Zoals een slimme man ons schreef: leren van Hannover betekent leren verliezen. De “verantwoordelijke” van de communicatie zijn degene die verantwoordelijk zijn, met andere woorden Bureau en management.

Het onderzoek, zoals de kritiek op de tonaliteit en de waarneming als collectieve straf werd beschouwd, werd helaas niet ontvangen. Oke betreurde het echter dat men voorafgaand aan de publicatie van de verklaring niet intenser met fangroepen had kunnen praten, maar verontschuldigde zich ook voor de verscheidenheid aan onderwerpen.
Volledigheidshalve moet hier worden opgemerkt dat hetzelfde zeer goed beschreven werd als “te mild”. We geven gewoon geen commentaar, je kent onze houding ertegen.

Gedetailleerde vragen aan NKSP werden gemaakt door Justus met de verklaring dat de meeste aanwezigen hadden opgemerkt dat hun vlag daar al enige tijd niet hing, dus er waren al gesprekken geweest. Hetzelfde geldt voor vragen over individuele banners op het Zuiden tijdens het spel.

Ook “Team Law and order ” ( zie Tweet van Elo) was ter plaatse en eiste dat fanshops en omringende fans herrieschoppers identificeren en vervolgens rapporteren aan de club. Dit is een absurditeit, kreeg dan ook erg weinig populariteit en werd rechtgezet door Fanladen. Een korte grijns die we niet konden voorkomen, zoals toen opnieuw aan het Bestuur  werd gevraagd, of men alle rooddoeken ging uitsluiten op basis van § 28 van het statuut van de club. Het komen na uitsluiting van de club beslist niet meer. Vooral omdat voor dergelijke onderwerpen is de ere-raad verantwoordelijk en niet het bestuur. Welk verlies het vertrek van Andreas Rettig is, was opnieuw duidelijk toen hij in deze context sprak over het feit dat in het stadion honderd procent veiligheid nooit kan worden gegarandeerd en daarom was de upgrade slechts zeer voorwaardelijk effectief zijn.

Evenzo werd het straatlied ” echte fans ” (ofwel “juiste”, “waar” of in ontkenning) vaker genoemd, maar heel mooi feitelijk en luid terug neergelegd. En daarom zit iedereen in het koor: “Ook dit zijn fans. Ontkennen dat dit fans brengt ons niet verder. Laten we ons concentreren op inhoud in plaats van op definitie ”

Verbaasd over het feit dat van alle kanten werden doorverwezen naar de richtlijnen– en omdat herhaling soms helpt: hier mogen zich alle officiële mense eraan houden.

Verschillende bijdragen omvatten de toekomstgerichte vraag dat het in de huidige structuren onduidelijk was hoe en waar men zou kunnen blijven bijdragen aan zijn onderwerpen . Al ter plekke werd verwezen naar de open vergaderingen (USP, support block, Ragazzi, …) en de fanclub. The Millernton houdt een agenda bij van dergelijke vergaderingen. Indien nodig, is het weer tijd voor een nieuwe editie van een Fan Congress?

Een kleine uitweiding over het onderwerp geweld is hier ook toegestaan. Wij zijn de Hippieblog, geweld is niet ons favoriete apparaat, maar voor iedereen die weigert geweld te gebruiken: er zijn situaties waar het nodig is. We liegen u niks voor, maar dat kan ook de noodzakelijke reactie zijn op buitensporig gedrag. ( En we hebben al de kwestie van nazi’s behandeld tijdens de Millennon-bijeenkomst ).

Verschillende sprekers bekritiseerden ook de situatie in het stadion buiten de derby , er wordt niet genoeg gedaan in openlijk gedrag en tegen racisme en seksisme, soms reageerden gezagsvoerder niet zoals gewenst. We hopen dat Sven de kritiek blijft accepteren in het verdere werk met de bewakingsdienst, maar we herinneren jullie allemaal graag aan ons om niet weg te kijken en in te grijpen in dergelijk gedrag.

Al met al zagen we een veel positievere sfeer – vooral met betrekking tot het Zuiden – dan we hadden gevreesd. Hier waren er verschillende woordbijdrage: Hoe groot zijn de loopgraven, hoe ver worden ze van elkaar geschoven.

Ons hoogtepunt van de avond was de tussenkomst van een iemand aan een andere spreker: “Ga naar het zuiden, jij kieken!”. Het gerucht gaat dat de Merch niet lang op zich laat wachten.

TURBOST.PAULI@TURBOSTPAULI

in gedanken immer noch bei dem freundlichen jungen mann mit den fundierten zwischenrufen gestern abend ?

Bild auf Twitter anzeigen

TURBOST.PAULI@TURBOSTPAULI

da wir so viele anfragen bekommen. wer von euch würde wirklich gerne ein shirt haben? wenn da ein paar zusammenkommen, besprechen wir das mal im plenum. (und würden natürlich ein hübscheres design hinzimmern) ?

Weitere Tweets von TURBOST.PAULI ansehen

(Koop het origineel helaas bij de gelegenheid.)

En een opmerking over het vrouwelijke gedeelte van de blog is nog steeds toegestaan: Kwamen aanvankelijk aanzienlijk meer mannelijke* mensen aan de microfoon, trok zich dat gelijk naar verloop van tijd. En subjectief gezien waren de bijdragen van vrouwelijke sprekers bedachtzamer en reflectiever dan degenen die in het begin hun mening moesten delen. Lees dit als een petitie voor langer open micro tijden bij dergelijke evenementen in het algemeen.

In een notendop

De bijgewerkte uitnodiging was al duidelijk in de focus van de Derby-renovatie en dat was het punt hier – nauwelijks verrassend. Hoewel het onderwerp ‘waarden’ op de rand werd aangeraakt, had het evenement waarschijnlijk een andere titel gekregen als iemand niet eerder een naam voor het kind had gegeven.

We vinden het nog steeds jammer dat er geen vertegenwoordigers van fans (bijv. FCSR) officieel werden uitgenodigd en dat ze de gebeurtenissen aan het begin niet konden classificeren. Veel liefde voor de Fanladen Justus, die het geweldig heeft gedaan. Maar dat hadden we graag gehoord van democratisch gelegitimeerde supporters.

Voor ons onbegrijpelijk aan het vasthouden van de tijdelijke verlaging van de quota – de genoemde argumenten overtuigen ons nog steeds niet en we vinden nog steeds dat er een andere manier was om te werken dan om collectief te straffen. Het is jammer dat de vragen en kritieken die zijn geuit niet zijn aangepakt – er is hier geen echte dialoog ontstaan.

We kunnen ons voorstellen dat degenen die verantwoordelijk zijn duizend keer de voors en tegens hebben doorgekauwd en zo veel is impliciet duidelijk – we zouden graag volledig willen begrijpen waarom dit voor FCSP de juiste weg was en waarom we “unestablished sinds 1910” niet precies in crisis heel anders dan elke andere club in voetbal Duitsland konden handelen.

Zoals we vlak na het evenement op Twitter schreven: we kwamen als pessimisten en waren niet op zijn minst negatief verrast. Er waren maar een paar ‘Wutpauli’-uitspraken, omdat ze er de voorkeur aan gaven door te gaan met het schrijven van het internet in plaats van dialogen te zoeken bij dergelijke evenementen.

En voor ons stellen we vast: We gaan nog steeds keer op keer naar de FCSP, omdat we aangenaam verrast willen zijn – zowel wat betreft het evenement zelf als onze eerste reactie op initiële woorden door individuele sprekers: Deze waren aanzienlijk beter dan we aanvankelijk hadden gevreesd.

En aangezien het lijkt te helpen, en we pessimistisch onderweg zijn, reken we met een 0-4 in Kiel. Zoals Andreas al zei, om “onze kleine kans op promotie te behouden”.
Bedankt voor iedereen die de avond beter heeft gemaakt dan we hadden gevreesd. Aangezien 800 mensen op zo’n constructieve manier 2,5 uur in een niet-ideale omgeving kunnen spreken, kan niet alles in St. Pauli verkeerd zijn.

Bron : www.magichefc.de